Huoltopalvelut

Huolto- ja asennuspalvelut

Ota yhteyttä 044 2798866 don@doncosone.com

henkilö- ja pakettiautoihin, traktoreihin sekä kevytperävaunuihin ja hevostrailereihin. Huolto- ja asennustyöt alk. 55,00€/h.

Määräaikaishuollot

Suoritamme kaikkien merkkien määräaikaishuollot valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti käyttäen alkuperäisiä tai alkuperäislaatua olevia huolto-osia.

Jakopäähuollot

Moottorin jakopää on yksi moottorin kriittisimpiä kokonaisuuksia ja siksi ajallaan hoidetut jakopään tarkastukset ja huollot ovat moottorin toiminnan ja keston kannalta huoltotoimenpiteitä mistä ei kannata tinkiä. Nykyisin autoissa on hyvin vaihtelevia huolto-ohjeita eri rakenteisille jakopään ratkaisuille ja kuluttajan on monesti mahdoton saada selville auton huoltovihkosta jakopään huollon tarvetta. Valmistajan antamat ohjeetkin ovat joskus korjaamolle tulkinnanvaraisia ja meitä auttaa jatkuvasti päivittyvät valmistajien huoltotiedotteet mitä valmistajat päivittävät maailmanlaajuisesti raportoitujen ongelmakohtien kanssa.

Jarruhuollot

Auton turvallisuuteen ohjauksen ohella eniten vaikuttava tekijä on toimivat jarrut. Siksi panostamme erityistä huomiota kaikissa huoltotoimenpiteissä jarrujen yleiseen kuntoon. Aina kun auto on meillä nosturilla minkä korjauksen tai huollon vuoksi vain niin teemme poikkeuksetta silmämääräisen tarkastuksen jarrujen kuntoon ja raportoimme korjauksen tarpeista asiakkaalle. Erillisessä jarruhuollossa tarkistamme kaikki jarruihin liittyvät kohteet ja puhdistamme, voitelemme sekä tarvittaessa vaihdamme kaikki liiaksi kuluneet osat. Jarruhuolloissa käytämme pääasiassa vähintään alkuperäistä laatua olevia tai alkuperäisiä huolto-osia

Öljyn vaihdot

Öljyn vaihdot suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti joko ajetun matkan tai käyttöajan perusteella. Nykyisissä autoissa on myös ilmaisimia mitkä ilmaisevat öljyn kunnon perusteella vaihdon tarpeellisuuden. Öljyn vaihtovälejä tulee noudattaa vähintään huolto-ohjelman mukaisesti moottorin pitkän toimivuuden mahdollistamiseksi. Käyttämämme öljyt ja suodattimet vastaavat valmistajien antamia luokituksia ja laatuvaatimuksia.

Diagnostiikka

Autossa ilmenneestä viasta syttyy tavallisimmin jokin viasta kertova merkkivalo tai auton info-näytössä viasta kertova viesti. Tällöin on viimeistään aika tutkia vian aiheuttaja. Nykyisissä autoissa diagnostiikka valvoo lähes kaikkea auton toimintaa ja auttaa asentajaa paikallistamaan vian aiheuttajan. Auton diagnostiikka tallentaa vikamuistiin autossa ilmenneet hetkellisetkin vikahäiriöt mitkä helpottavat mahdollisten vikatilojen auheuttajia. Huollon yhteydessä luemme kaikki tallennetut viat ja nollaamme vikamuistin.

Muut työt

Mikä tahansa asia autonne kunnon kanssa askarruttaa ottakaa rohkeasti yhteyttä. Alustasta kuuluvat ylimääräiset kolinat ja äänet syntyvä monesti kulumisen myötä vaiheittain eikä niihin välttämättä kiinnitä sen vuoksi huomiota kun korva on tottunut niihin pikkuhiljaa. Yksi yleisimpiä pikkuhiljaa syntyviä vikoja on pyörän laakerien kuluminen minkä aiheuttaman äänen voi mieltää esimerkiksi rengasmeluksi. Alustan kolinat johtuvat yleensä aina jostain alustan kuluneesta nivelestä, löystyneestä kiinnityksestä tai katkenneesta jousesta ja näihin ääniin on syytä suhtautua riittävällä vakavuudella. Nämä ylimääräiset harmin aiheuttajat on edullista tarkistuttaa korjaamolla missä voidaan todeta onko kyseessä vakavampi vika vai harmiton pieni kuluminen. Tällä toimenpiteellä saadaan monesti estettyä vakavamman ja kalliin vian syntyminen.