5.1.2020
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Verkkosivustomme osoite on: https://www.doncosone.com.

Don Cosone
Y-tunnus: 225902087
osoite: Kurkelantie 541, 49930 Vaalimaa 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veli-Matti Kosonen
Kurkelantie 541, 49930 Vaalimaa 
don (a) doncosone.com, 044 279 8866

Rekisterin nimi, oikeusperuste ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Markkinointirekistiin kerätään tietoja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, kuten huolletun ajoneuvon tiedot.

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa kolmen vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja vastaanottaa ja käyttää DonCososen yrittäjä ja työntekijät.

Kolmannet osapuolet

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista tietojasi, rajoittaa tietojesi käsittelyä (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin), pyytää tietojesi poistamista, peruuttaa suostumuksesi (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) tai oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Evästeet

Käyttämällä verkkosivujamme siten, että selaimesi asetukset hyväksyvät evästeiden keruun, hyväksyt evästekäytäntömme. Evästeiden avulla kerätään automaattisesti teknistä tietoa, kun käyt sivustolla. Näihin tietoihin kuuluu IP-osoitteesi, käytetyt sivut, selaintyyppi ja selaimen kieli, käyntien kellonajat sekä mistä verkko-osoitteesta tulit sivustolle. 

Sinulla on myös oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja lopettaa verkkosivujemme käyttäminen.

Tietoja käytetään Internet-selaimesi tunnistamiseen, asetusten tallentamiseen, istuntojen todentamiseen ja palvelujen tarjoamiseen.  Don Cosone saattaa käyttää näitä tietoja ymmärtääkseen paremmin vuorovaikutustasi sivuston kanssa, seuratakseen sivuston kokonaiskäyttöä ja verkkoliikenteen reititystä sivustolla sekä parantaakseen sivustoa ja palveluitamme. Tieto auttaa räätälöimään verkkosivujemme sisältöä ja kohdistamaan sopivia sisältöjä ja sähköistä markkinointia parhaalla mahdollisella tavalla. Evästeiden avulla keräämme tietoa esimerkiksi kävijämääristä ja siitä, miten ihmiset käyttävät verkkosivustoamme ja miten sivustomme toimii. Saatamme myös yhdistellä kaikkea tätä yksilöimätöntä tietoa muun yksilöimättömän tiedon kanssa vetääksemme johtopäätöksiä suuntauksista tai demografisista piirteistä.

WWW-sivujen käyttäjistä kerättävää tietoa ei käytetä yksittäisen henkilön tunnistamiseen. Suurin osa kerättävästä tiedosta siirtyy automaattisen tietojen käsittelyn avulla muotoon, josta voimme tunnistaa vain suurempia kokonaisuuksia.  

Palvelinten tapahtumarekisteri muokataan automaattisesti sellaiseen muotoon, josta sinua ei voida enää tunnistaa 7 vrk:n sisällä vierailustasi verkkosivuillamme.

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.